"PAKO LORENTE" TIEŠSAISTES VEIKALA NOTEIKUMI


I. Ievads

1. Šie noteikumi, turpmāk saukti par "Noteikumiem", nosaka vispārējos nosacījumus, pamatnoteikumus un pārdošanas veidu, ko veic tiešsaistes veikals vietnē https://www.pakolorente.com, turpmāk saukts par "Veikalu" klientiem, kuri ir patērētāji 1964. gada 23. aprīļa Civillikuma likuma 221. panta izpratnē.
2. Interneta veikals vietnē https://www.pakolorente.com ir Pilnsabiedrības "PAKO LORENTE Chrapkowicz Magiera" (PAKO LORENTE Chrapkowicz Magiera Sp.J.) īpašums ar galveno mītni 32-650 Kenti, ul. J. Kantego 47, Nodokļu identifikācijas numurs (NIP): 549-242-09-04, tautsaimniecības vienību valsts reģistra Nr. (REGON): 121504391 turpmāk saukts "Pārdevējs".
3. Uzņēmums, kas veicis pasūtījumu, izmantojot vietni https://www.pakolorente.com, turpmāk tiek saukts par "Klientu".
4. Veicot pasūtījumu vietnē https://www.pakolorente.com, Pircējs paziņo, ka ir iepazinies ar Nolikumu un pilnībā piekrīt tā noteikumiem.
5. Maksājumu dati par pasūtījumiem, kas veikti vietnē https://www.pakolorente.com, ir šādi:
Pilnsabiedrība "PAKO LORENTE Chrapkowicz Magiera" ar galveno mītni 32-650 Kenti (Kęty), ul. J. Kantego 47. Bankas konta numurs 89 1090 1304 0000 0001 4658 7800

II. Vispārīgie noteikumi

1. Visas tiesības izmantot Veikalu, ieskaitot patentētās un nepatentētās autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības uz tā nosaukumu, veikala interneta domēnu, veikala vietni, kā arī tiesības uz paraugiem, veidlapām un logotipiem pieder Pārdevējam, un tās var izmantot tikai noteiktā veidā, kas norādīts noteikumos ar Pārdevēja piekrišanu.
2. Tiešsaistes veikalu Pārdevējs padara pieejamu internetā un Veikala vietnē kā IKT un IT sistēmas resursu.
3. Pārdevējs patur tiesības Veikala vietnē izvietot reklāmas par piedāvātajām precēm, kā arī trešo personu precēm un pakalpojumiem internetā izmantotajās formās.
4. Klientiem vai trešajām personām aizliegts izmantot Veikalu vai Veikala vietni, lai nosūtītu nepieprasītu komerciālu informāciju.
5. Veikala izmantošana nozīmē jebkuru Klienta darbību, kuras rezultātā viņš iepazīstas ar Veikala vietnes saturu.
6. Veikala izmantošana tādā apjomā, kāds norādīts Noteikumos un atbilstoši Noteikumiem.
7. Pārdevējs pieliks visas pūles, lai nodrošinātu, ka Veikala izmantošana ir iespējama ar visiem populārākajiem interneta pārlūkiem, operētājsistēmām, datoru tipiem un interneta savienojumu veidiem. Pārdevējs negarantē, ka ikviens interneta pircējam piederošā elektroniskā aprīkojuma konfigurācijas variants ļaus izmantot tiešsaistes veikalu.
8. Lai veiktu pasūtījumu veikalā un izmantotu pakalpojumus, kas pieejami veikala vietnēs, klientam ir nepieciešams aktīvs e-pasta konts.
9. Klients ir tiesīgs izmantot Veikala resursus tikai savām vajadzībām. Nav atļauts izmantot Veikala resursus un funkcijas Klienta komercdarbības veikšanai vai darbībām, kas aizskar Pārdevēja intereses.
10. Veikala vietnē sniegtā informācija nav uzskatāma par piedāvājumu Civilkodeksa izpratnē. Tie ir klientu ielūgums iesniegt piedāvājumus.
11. Pārdevējs paziņo, ka interneta publiskais raksturs un elektronisko pakalpojumu izmantošana var būt saistīta ar risku, ka nepilnvarotas personas iegūs un mainīs klientu datus, tāpēc klientiem jāizmanto atbilstoši tehniskie pasākumi, lai samazinātu iepriekš minētos riskus. Jo īpaši jāmanto pretvīrusu programmas un programmas, kas aizsargā interneta lietotāju identitāti. Pārdevējs nekad nelūdz Klientam jebkādā formā atklāt viņam paroli.

III. Klienta konts.

1. Katram klientam ir tiesības izveidot un izmantot individuālu paneli, kuru viņa vārdā ir izveidojis Pārdevējs, turpmāk tekstā – "Konts". Lai izveidotu Klienta kontu, klientam ir pienākums reģistrēties.
2. Reģistrācija nav nepieciešama, lai klienti veiktu pasūtījumus tiešsaistes veikalā.
3. Lai pareizi izmantotu kontu, tīmekļa pārlūkā ir jāatspējo sīkfaili. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzturētu tās personas sesiju, kura izmanto Veikalu, turpmāk tekstā: "Lietotājs", pēc pieteikšanās kontā. Pēc tam tos iespējams izdzēst, izmantojot atbilstošās opcijas, kas pieejamas tīmekļa pārlūkā, vai izmantojot citu programmatūru. Plašāka informācija par sīkdatnēm iekļauta Noteikumu XII punktā.
4. Lai reģistrētos, klientam ir jāaizpilda reģistrācijas forma, kuru veikala vietnē nodrošina Pārdevējs, jānosūta aizpildīta reģistrācijas veidlapa elektroniski Pārdevējam, reģistrācijas formā atlasot atbilstošo funkciju. Reģistrācijas laikā Klients iestata individuālu paroli (burtu, ciparu vai citu rakstzīmju virkni, kuru Klients izvēlējies reģistrācijas laikā tiešsaistes veikalā, ko izmanto, lai nodrošinātu piekļuvi klienta kontam tiešsaistes veikalā).
5. Reģistrācijas veidlapa tiek aizpildīta saskaņā ar šādiem noteikumiem:
a. Klientam jāaizpilda visi reģistrācijas veidlapas lauki, ja vien lauks nav atzīmēts kā fakultatīvs; b. reģistrācijas veidlapā ievadītajai informācijai vajadzētu attiekties tikai uz klientu, tai jābūt patiesai, Klients ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā ievadītās informācijas pareizību;
c. Klientam jāizlasa un jāapstiprina Noteikumu satura lasīšanas fakts, reģistrācijas veidlapā atzīmējot atbilstošo lauku;
d. Klientam jāpiekrīt viņa personas datu apstrādei, kas ietverti reģistrācijas veidlapā, lai sniegtu pakalpojumus, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Noteikumiem (Likuma par personas datu aizsardzību 23. panta 1. punkta 3. apakšpunkts).
6. Aizpildītas reģistrācijas veidlapas nosūtīšana ir līdzvērtīga:
a. Noteikumu atzīšanai un pieņemšanai no Klienta puses;
b. Pārdevēja pilnvarojumam apstrādāt Klienta personas datus, kas ietverti reģistrācijas veidlapā, lai sniegtu Klienta konta uzturēšanas pakalpojumu, un piekrišanai Pārdevējam pārsūtīt informāciju, kas saistīta ar Klienta konta tehnisko atbalstu, uz e-pasta adresi, ko Klients sniedz reģistrācijas laikā;
7. Pēc aizpildītas reģistrācijas veidlapas iesniegšanas Klients uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi nekavējoties saņem Pārdevēja reģistrācijas apstiprinājumu. Tajā brīdī tiek noslēgts līgums par Klienta konta pakalpojuma sniegšanu, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, un Klients iegūst iespēju piekļūt Klienta kontam un veikt izmaiņas reģistrēšanas laikā sniegtajos datos, izņemot Login (nozīmē klienta individuālu apzīmējumu, kuru viņš ir noteicis un kas sastāv no burtu, ciparu vai citu rakstzīmju virknes, digitālo vai citu, kas nepieciešami kopā ar paroli, lai tiešsaistes veikalā izveidotu klienta kontu. Pieteikšanās ir pareiza klienta e-pasta adrese). Klients var pieteikties Klienta kontā interneta veikalā, izmantojot arī lojalitātes kartes numuru, nevis Login, kā arī lojalitātes kartes PIN kodu, nevis paroli.
8. Klienta pienākums darīt visu iespējamo, lai saglabātu konfidencialitāti un neizpaustu Paroli trešajām personām. Gadījumā, ja rodas apstākļi, kas norāda uz aizdomām, ka Parole atrodas pie nepilnvarotas personas, Klientam ir pienākums nekavējoties par to paziņot Pārdevējam, izmantojot pieejamos saziņas līdzekļus. Šādā situācijā Klientam nekavējoties jāmaina Parole, izmantojot atbilstošās funkcijas Klienta kontā.
9. Pārdevējs izveido un ievieš aizsardzības pasākumus pret neatļautu Veikala tīmekļa vietnē esoša satura izmantošanu, reproducēšanu vai izplatīšanu. Ja Pārdevējs piemēro iepriekš minētos drošības pasākumus, Klienti apņemas atturēties no jebkādām darbībām, kuru mērķis ir šādas drošības vai risinājumu atcelšana vai apiešana.

IV. Pasūtījuma noformēšana

1. Nosacījums Pasūtījuma izpildes pieņemšanai ir tā pareiza iesniegšana, izmantojot vietni https://www.pakolorente.lv/
2. Pasūtījums ir derīgs 7 dienas. Pēc šī laika tas tiks automātiski atcelts, ja netiks apmaksāts/saņemts/apstrādāts.
3. Klients var veikt pasūtījumus Interneta veikalā 7 dienas nedēļā un 24 stundas diennaktī.
4. Klients pabeidz pasūtījumu, izvēloties sev interesējošās preces, Veikala vietnē izvēloties zem dotajām precēm komandu "PIEVIENOT GROZAM". Pēc visa pasūtījuma aizpildīšanas, "GROZĀ" norādot piegādes veidu un apmaksas veidu, klients veic pasūtījumu, nosūtot pasūtījuma veidlapu, kas aizpildīta saskaņā ar iepriekšminētajā veidlapā sniegto informāciju, Pārdevējam. Veidlapa tiek nosūtīta, pasūtījuma veidlapā aktivizējot atbilstošo lauku "SŪTĪT RĪKOJUMU AR MAKSĀJUMA SAISTĪBĀM". Ikreiz pirms pasūtījuma nosūtīšanas Pārdevējam, Klientam tiks parādīta informācijas veidlapa ar informāciju, kas norādīta 2014. gada 30. maija likuma par patērētāju tiesībām 12. pantā, piemēram, izvēlēto preču kopējā cena un izvēlētās piegādes veida kopējās izmaksas.
5. Pasūtījuma veikšana ir Klienta piedāvājums noslēgt līgumu par preču pārdošanu, par kurām izveidots pasūtījums.
6. Pārdevējam ir tiesības pārbaudīt pasūtījumu pa e-pastu vai tālruni un atcelt to gadījumos, kad rodas šaubas par pasūtījuma iespējamību.
7. Pēc pasūtījuma veikšanas Pārdevējs nosūta pasūtījuma apstiprinājumu uz klienta norādīto e-pasta adresi. Pasūtījuma apstiprināšana ir Pārdevēja deklarācija par piedāvājuma pieņemšanu.
8. Pamatojoties uz apmaksātu pasūtījumu vai apzīmētu kā "pēc piegādes", Pārdevējs pārbauda Klienta pasūtīto preču pieejamību veikalā. Ja maksājuma nav, pasūtījums tiek atzīmēts kā "maksājuma gaidīšana", un preču pieejamība tiks pārbaudīta tikai pēc tā apmaksas.
9. Gadījumā, ja veikalā nav pasūtītās preces vai nav iespējams izpildīt klienta pasūtījumu citu iemeslu dēļ, tai skaitā, ja preču pirkšana no Pārdevēja piegādātājiem nebūs iespējama pasūtījuma izpildei paredzētajā laikā, Pārdevējs pa e-pastu vai tālruni informēs Klientu par šiem apstākļiem.
10. Ja pasūtījuma izpildīšana izrādās neiespējama, Pārdevējs var piedāvāt Klientam:
. visa pasūtījuma atcelšanu (ja Klients izvēlas šo iespēju, Pārdevējs atbrīvo Klientu no pienākuma pabeigt pasūtījumu); a. pasūtījuma atcelšanu tajā daļā, kurā tā izpilde nav iespējama saprātīgā termiņā (šī opcija, kuru izvēlas Klients, atbrīvo Pārdevēju no pasūtījuma izpildes tiktāl, ciktāl tas nav iespējams);
b. pasūtījuma sadalīšana un pasūtījuma izpildes termiņa precizēšana tajā daļā, kuras ieviešana sākotnēji nav iespējama (ja Klients izvēlas šo iespēju, piegāde tiks veikta atsevišķos sūtījumos, savukārt Klientam neradīs papildu piegādes izmaksas, kas saistītas ar pasūtījuma sadalīšanu)
. 11. Pozitīvas preču pieejamības pārbaudes gadījumā Klients no Pārdevēja uz e-pasta adresi saņem informāciju par pasūtījuma pieņemšanu izpildei.
12. Cenas veikala vietnē, kas novietotas blakus noteiktai precei:
. ir bruto cenas (ieskaitot PVN), kas noteiktas eiro;
a. nesatur informāciju par piegādes izmaksām, par kurām klients tiks informēts, izvēloties piegādes veidu;
b. nesatur informāciju par iespējamiem muitas nodokļiem, ja piegādes adrese atrodas ārpus Polijas teritorijas.
13. Galīgā cena, kas saistoša pārdošanas līguma pusēm, ir preču cena, kas atrodas Veikala tīmekļa vietnē brīdī, kad Klients veic pasūtījumu.
14. Informācija par pasūtījuma kopējo vērtību, kas norādīta pēc tam, kad Klients ir izvēlējies piegādes veidu un norādījis maksājuma veidu pirkuma pēdējā posmā.
15. Klients var izvēlēties šādus norēķinu veidus par pasūtītajām precēm:
. bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu (šajā gadījumā pasūtījums tiks apstrādāts pēc tam, kad priekšapmaksa tiks ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā);
a. pārskaitījums, izmantojot PayU norēķinu sistēmu vai przelewy24.pl (šajā gadījumā pasūtījums tiks apstrādāts pēc priekšapmaksas ieskaitīšanas Pārdevēja bankas kontā). b. skaidrā naudā pēc piegādes, maksājums piegādātājam, kas veic piegādi (šajā gadījumā pasūtījuma izpilde un tā nosūtīšana sāksies pēc klienta pasūtījuma apstiprinājuma saņemšanas);
16. Klients nevar samaksāt par vienu pasūtījuma daļu iepriekš, bet par citu pasūtījuma daļu – pēc piegādes.
17. Klients var mainīt pasūtījumu tik ilgi, kamēr viņš saņem informāciju, ka Pārdevējs apstiprina pasūtījumu, savā e-pastā. Proti, izmaiņas var attiekties uz pasūtījuma priekšmetu, visa pasūtījuma vai tā daļas anulēšanu, piegādes adreses maiņu vai PVN rēķinā esošo datu maiņu. Ja Klients pasūtījumam, kas jau tiek veikts, pievieno jaunas preces, pirms Pārdevējs nav nosūtījis pasūtījumu, tas var pagarināt pasūtījuma izpildes laiku. Ja viss pasūtījums vai tā daļa tiek atcelta un apmaksu Klients ir veicis iepriekš, Pārdevējs atmaksās atbilstošo summu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Klients pasūtījumu ir mainījis.
18. Pārdevējs veikala vietnē var ievietot informāciju par aptuveno darba dienu skaitu, kas nepieciešams pasūtījuma izpildei.
19. Pasūtītās preces klientam tiek piegādātas caur piegādātāju, uz adresi, kas norādīta pasūtījuma veidlapā.
20. Dienā, kad preces tiek nosūtītas Klientam, informācija, ka Pārdevējs apstiprina sūtījumu, tiek nosūtīta uz Klienta e-pasta adresi.
21. Klientam piegādātāja darbinieka klātbūtnē jāpārbauda piegādātais sūtījums savlaicīgi un tādā veidā, kāds ir pieņemts noteikta veida pakām.
22. Klientam ir tiesības pieprasīt, lai piegādātāja darbinieks sastāda atbilstošu protokolu sūtījuma defekta vai bojājuma gadījumā.
23. Pārdevējs pēc pasūtītāja pieprasījuma sūtījumam, kas tiek piegādāts, pievieno kvīti vai PVN rēķinu par piegādātajām precēm un informācijas veidlapu.
24. Gadījumā, ja piegādātājs pasūtīto preci atgriezīs Interneta veikalā, Pārdevējs sazināsies ar Klientu pa e-pastu vai tālruni, atkārtoti vienojoties ar Klientu par piegādes datumu un izmaksām.
25. Veikals patur tiesības neapstrādāt pasūtījumus, nenodrošinot kontaktu pasūtījuma apstiprināšanai.
26. Pēc Pircēja pieprasījuma veikals izsniedz PVN rēķinus. Atbilstoši PVN likuma 106.b panta 5. punktam, rēķinu par kvīti var izrakstīt tikai tad, ja tas ir ievietots kvītī, kas apstiprina pārdošanu. Pircēja nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs. Lai saņemtu rēķinu par saņemšanu, klientam, veicot pasūtījumu, ir jāizmanto veidlapa uzņēmumiem, norādot savu nodokļu identifikācijas numuru.

V. Piegādes noteikumi

1. Veikals veic sūtījumu piegādi Polijas teritorijā un atsevišķās ES valstīs.
2. Aktuālā informācija par piegādes izmaksām un pārvadātājiem atrodama šeit.
3. Veikals apņemas nosūtīt sūtījumu pēc iespējas ātrāk saskaņā ar iepriekš minēto 1. punktu.

VI. Atdošanas politika

1. Pārdevējs lūdz klientus pārbaudīt sūtījuma saturu kurjera klātbūtnē. Ja atrodat preces bojājumus, lūdzu, uzrakstiet ziņojumu par bojājumiem kurjera klātbūtnē un nosūtiet to Pako Lorente, 95-030 Žguva (Rzgów), Gospodarz 59A, vai piegādājiet to citā klienta izvēlētā veidā. Tomēr ziņojuma rakstīšana nav obligāts nosacījums preču atgriešanai saskaņā ar 2. punktu vai sūdzību.
2. Pircējam ir tiesības:
. atdot preci 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, neuzrādot iemeslu;
a. iesniegt sūdzību par preci;
3. Preču atgriešanas vai sūdzības gadījumā Pircējam tiek lūgts aizpildīt sūdzības veidlapu. Tomēr tas nav priekšnoteikums preču atgriešanai vai sūdzības pieņemšanai.
4. Preču atgriešanas vai sūdzības pieņemšanas gadījumā Veikals klientam atdod summu, kas ietver preču cenu un preču nosūtīšanas izmaksas.
5. Preču atgriešanas izmaksas, ja notiek atkāpšanās no līguma, sedz Klients, savukārt preču atgriešanas izmaksas sūdzības gadījumā, ja tā tiek pieņemta, sedz Veikals. Mēs nepieņemam sūtījumus, veicot piegādi un saņemšanu.
6. Klients var atkāpties no pārdošanas līguma, nenorādot iemeslus, iesniedzot attiecīgu iesniegumu rakstiski, pa faksu vai elektroniskā veidā 14 dienu laikā no piegādes dienas. Lai ievērotu šo termiņu, ir pietiekami nosūtīt paziņojumu pirms tā termiņa beigām. Faktiski izstājoties no pārdošanas līguma, līgumu uzskata par spēkā neesošu. Klientam ir pienākums nekavējoties, ne vēlāk kā 14 dienu laikā, atgriezt iegādātās preces. Preces jāatdod nemainīgā veidā, ja vien izmaiņas nebija vajadzīgas parastās pārvaldības ietvaros.
7. Patērētājs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanu tās izmantošanas rezultātā, kas pārsniedz to, kas nepieciešams preces rakstura, īpašību un funkcionēšanas noteikšanai. Veikals ir tiesīgs no Klientam atdodamās summas atskaitīt vērtības samazinājuma ekvivalentu.

VII. Sūdzības

1. Sūdzība var pamatoties uz:
. lūgumu apstrādāt preces līdz līgumam atbilstošam stāvoklim, bezmaksas tās salabojot vai aizvietojot ar jaunām,
a. pieprasījumu veikt atbilstošu cenas samazinājumu vai atkāpties no līguma, atmaksājot samaksāto cenu.
2. Ja Veikals ir saņēmis Klienta sūdzību un nav atbildējis uz šo pieprasījumu 14 dienu laikā, tiek uzskatīts, ka tas to uzskata par pamatotu.
3. Klients zaudē tiesības iesniegt sūdzību, ja divu mēnešu laikā pēc patēriņa preču neatbilstības līgumam nav paziņojis par to Veikalam. Lai ievērotu šo termiņu, ir pietiekami nosūtīt paziņojumu pirms šī termiņa beigām.
4. Veikals ir atbildīgs Klienta priekšā par patēriņa preču neatbilstību līgumam tikai tad, ja tiek konstatēts, ka nav pagājuši divi gadi pēc preču piegādes Klientam, šis periods atkal sākas, ja preces tiek aizstātas.
5. Lai izskatītu sūdzību, Klientam ir jānosūta vai jānogādā preces, par kurām iesniegta sūdzība, un, ja iespējams, pirkuma pierādījums. Preces, par kurām iesniegta sūdzība, jānogādā vai jānosūta uz Pārdevēja adresi. Ja sūdzība tiek pieņemta, Pārdevējs atdod Klientam dokumentētās nosūtīšanas izmaksas.
6. Ja sūdzība tiek izskatīta par labu Klientam, Pārdevējs salabo vai aizvieto reklamēto preci ar pilnvērtīgu preci, samazina cenu vai atgriež — klienta atteikšanās rezultātā no līguma — pilnu summu, kas pienākas par preci, par kuru iesniegta sūdzība, 14 dienu laikā.
7. Sūdzība nevar attiekties uz precēm ar mehāniskiem bojājumiem, kas radušies nepareizas apkopes vai tās neveikšanas dēļ.
8. Patērētājs var izmantot ārpustiesas līdzekļus sūdzību un pārsūdzības izskatīšanai. Lai izmantotu iespēju izlīgt attiecībā uz pirkumiem tiešsaistē, patērētājs var iesniegt savu sūdzību, piemēram, izmantojot ODR interneta platformu, kas pieejama vietnē: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Garantija

1. Uz Pārdevēja pārdotajām precēm var attiekties garantija, ko piešķir attiecīgais ražotājs vai izplatītājs.
2. Veikals nesniedz garantijas nevienam pārdotajam produktam.
3. Par precēm, uz kurām attiecas izplatītāja vai ražotāja garantija, Klients var sūdzēties par produktu ar trūkumiem:
. izmantojot tiesības, kas izriet no piešķirtās garantijas. Šādos apstākļos klientam ir pienākums iesniegt sūdzību tieši garantētājam, Pārdevējs ir tikai starpnieks, kas pārsūta sūdzību. Klients pēc savas izvēles var ziņot tieši garantijas dienestam vai pārdevējam.
a. klienta tiesību izmantošana pret Pārdevēju saistībā ar preču neatbilstību līgumam.

IX. Atmaksa

1. Veikals veic atmaksu klientiem 14 dienu laikā šādos gadījumos:
. klienta atkāpšanās no pasūtījuma vai pasūtījuma daļas, par ko veikta samaksa avansā pirms tā izpildes (šajā gadījumā tiks atmaksāta atbilstošā cenas daļa);
a. ja Klients, kurš ir patērētājs, 14 dienu laikā atkāpjas no līguma; b. cenas pazemināšana vai atteikšanās no līguma, ja sūdzība tiek pieņemta;
2. Veikals atmaksā maksājumu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko izmanto patērētājs, ja vien patērētājs nav skaidri piekritis citam maksājuma atmaksas veidam: . ja maksājums tiek veikts "avansā" ar bankas pārskaitījumu, Pārdevējs atmaksā summu, kas tiek ieskaitīta Klienta bankas kontā.
a. samaksājot skaidru naudu, Veikals veic atmaksu, izmantojot pasta pārskaitījumu vai pārskaitījumu uz Klienta bankas kontu pēc iepriekšējas vienošanās ar Klientu par izvēlēto atgriešanas veidu un pieprasot Klientam sniegt datus, kas nepieciešami bankas pārskaitījumam vai pasta pārskaitījumam.
3. Veikals nav atbildīgs par atmaksas trūkumu vai šādas atmaksas kavēšanos, ja, neskatoties uz to, ka Klientam uz viņa norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts pieprasījums, Klients nesniedz Veikalam nepieciešamos datus vai ja atbilde uz pieprasījumu ir nepilnīga un kavē efektīvu atgriešanu. Veikals ir atbrīvots no atbildības arī tad, ja atgriešana netika veikta vai tika kavēta, jo Klients sniedzis nepareizus datus, kas nepieciešami bankas pārskaitījumam vai pasta pārskaitījumam. Šajā gadījumā atlīdzība tiks veikta tūlīt pēc iepriekšminēto datu iegūšanas.

X. Atbildība

1. Veikals brīdina, ka elektronisko pakalpojumu sniegšanā un Veikala vietņu nodrošināšanā var būt pārtraukums vai traucējumi, kas var būt saistīti ar:
. Pārdevēja IKT sistēmas vai programmatūras modifikāciju, modernizāciju, paplašināšanu vai uzturēšanu;
a. nepārvaramo varu, trešo personu rīcību vai bezdarbību (darbības, kas nav atkarīgas no Veikala).
2. Veikals ir atbildīgs par līguma neizpildi vai nepareizu izpildi.
3. Veikals nav atbildīgs par neiespējamību vai grūtībām Interneta veikala izmantošanā, kas radušies tādu iemeslu dēļ, kas attiecināmi tikai uz Klientu, jo īpaši par to, ka Klients ir pazaudējis pieejas paroli vai to ieguvušas trešās personas (Klienta vainas dēļ). Tomēr Veikals ir atbildīgs, ja Klienta paroli pazaudējušas vai ieguvušas trešās personas tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar Veikalu, vai tādu iemeslu dēļ, par kuriem Veikals ir atbildīgs.
4. Veikals nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies klientu darbības vai bezdarbības rezultātā, jo īpaši par to, ka viņi tiešsaistē izmanto interneta veikalu veidā, kas neatbilst piemērojamajiem likumiem vai Noteikumiem.
5. Vienīgais veikala saistību avots ir šie Noteikumi un obligātie likumu noteikumi.

XI. Personas datu aizsardzība

1. Lai izmantotu Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus ar Veikala starpniecību, ieskaitot pasūtīšanas pakalpojumu veikalā, Konta izveidošanu, biļetenu pasūtīšanu, aizpildiet atbilstošo veidlapu. Tiek prasīts sniegt noteiktus personas datus. Arī sarakstē ar Pārdevēju ir iespējams sniegt personas datus, lai Pārdevējs varētu atbildēt.
2. Personas datu sniegšana ir brīvprātīga, taču nepieciešama, lai izmantotu iepriekš minētos veikalā piedāvātos pakalpojumus. Nesniedzot personas datus, šo pakalpojumu sniegšana nebūs iespējama.
3. Jebkuri personas dati, ko Lietotājs ievadījis reģistrācijas veidlapā, saziņas veidlapā, biļetenu abonēšanas veidlapā, vai kas sniegti korespondencē ar Pārdevēju, tiek apstrādāti tādā veidā, kas atbilst prasībām, kas noteiktas Polijas likumos, galvenokārt 1997. gada 29. augusta likumā par personas datu aizsardzību, kā arī 2002. gada 18. jūlija noteikumos par pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā. Jūsu personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar 25.05.2018 Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Direktīvu 2016/679/EK, turpmāk tekstā – "GDPR".
4. Jūsu personas datu administrators ir Pārdevējs.
5. Pārdevējs var uzticēt savākto personas datu apstrādi citam uzņēmumam, pamatojoties uz līgumu par personas datu apstrādes uzticēšanu.
6. Konta izveidošanas gadījumā, izmantojot Facebook, PayPal vai Google+, Pārdevējs iegūs piekļuvi dažiem Lietotāja personas datiem, kas ievietoti viņa kontā šajās vietnēs, saskaņā ar šo vietņu konfidencialitātes politikām.
7. Pārdevējs informē, ka personas datu saņēmēji būs: subjekti, kas nodrošina Vietnes mitināšanu, nodarbojas ar tās drošību, valsts iestādes, kas pilnvarotas to darīt saskaņā ar atsevišķiem noteikumiem, reklāmdevēji, norēķinu operatori, kurjerpasts un pasts, kas veic Veikalā iegādāto preču piegādi, vietņu rīku piegādātāji trafika analīzei, mārketingam, biļetenu sūtīšanai, komunikāciju vadīšanai no e-veikala līmeņa.
8. Lietotājam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos pārbaudīt vai labot, kā arī izdzēst, nosūtot atbilstošu pieprasījumu Pārdevējam.
9. No 2018. gada 25. maija Lietotājam būs tiesības ierobežot personas datu apstrādi un tiesības tos pārsūtīt. Ja personas dati tiek apstrādāti neatbilstoši likumīgajām prasībām, Lietotājam būs tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē.
10. No 2018. gada 25. maija Lietotājam būs arī tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, ieskaitot iebildumus pret apstrādi tieša mārketinga nolūkos
. 11. Pārdevējs apstrādā Lietotāju personas datus un izmanto tos tādā apjomā un tādam mērķim, kāds nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, izmantojot Veikalu, kā arī mārketinga nolūkā, lai reklamētu Pārdevēju un tā pakalpojumus.
12. Personas datu apstrādes juridiskais pamats būs 2018. gada 25. maija GDPR (General Data Protection Regulation (Vispārīgā datu aizsardzības regulas)) 6. panta 1. punkta b, c apakšpunkti, kā arī 6. panta 1. punkta f apakšpunkts. Pārdevēja likumīgās intereses ir veikt savu pakalpojumu mārketingu.
13. Pārdevējam, pamatojoties uz Lietotāja piešķirtu papildu un pēc izvēles veiktu piekrišanu, ir tiesības nosūtīt viņam mārketinga informāciju uz norādīto e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru. Lietotājs var jebkurā laikā atsaukt iepriekšējā teikumā minēto piekrišanu. Šādas piekrišanas gadījumā personas datu apstrādes juridiskais pamats būs 2002. gada 18. jūlija likuma Par elektronisko pakalpojumu sniegšanu 10. pants, kā arī 2004. gada 16. jūlija likuma Par telekomunikāciju 172. pants
14. Personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai Pārdevējs sniegtu pakalpojumus Lietotājam, pēc to pabeigšanas — tik ilgi, cik nepieciešams, lai pierādītu Pārdevēja saistību pret Lietotāju pareizību. Šis periods atbilst prasību noilguma termiņam. Personas dati, kas tiek apstrādāti mārketinga aktivitāšu ietvaros, tiks apstrādāti, kamēr to apstrādi veic Pārdevējs, vai Lietotājs nav izteicis iebildumus pret personas datu turpmāku apstrādi mārketinga nolūkos, vai arī atsaucis piekrišanu mārketinga informācijas nosūtīšanai uz e-pasta adresi vai mobilā tālruņa numuru.

XII. Privātuma politika un sīkdatnes

1. Pārdevējs izmanto sīkdatnes, t. i., nelielu tekstuālu informāciju, kas tiek glabāta Lietotāja gala ierīcē (piemēram, datorā, planšetdatorā, viedtālrunī). Sīkdatnes var nolasīt Pārdevēja IT sistēma vai citas vienības.
2. Pārdevējs izmanto gan iekšējos sīkfailus, proti, no vietnes, gan ārējos sīkfailus, proti, no citām organizācijām, izņemot Pārdevēju.
3. Pārdevējs sīkdatnes glabā Lietotāja gala ierīcē un pēc tam iegūst piekļuvi tajā esošajai informācijai šādiem mērķiem: statistiskai, Vietnes satura pielāgošanai konkrētā Lietotāja vēlmēm, mārketingam, reklāmai, aptauju veikšanai un Vietnes pareizas darbības nodrošināšanai, jo īpaši sesijas uzturēšanai pēc pieteikšanās.
4. Pārdevējs informē lietotājus, ka interneta pārlūku ir iespējams konfigurēt tā, lai tas neļautu glabāt sīkfailus Lietotāja gala ierīcē.
5. Pārdevējs norāda, ka sīkfailus Lietotājs var izdzēst pēc tam, kad tos saglabājis Pārdevējs, izmantojot: atbilstošas tīmekļa pārlūka funkcijas, šim nolūkam paredzētas programmas vai izmantojot atbilstošus rīkus, kas ir pieejami kā Lietotāja izmantotās operētājsistēmas daļa.
6. Šīs saites sniedz informāciju par to, kā izdzēst sīkfailus populārākajās tīmekļa pārlūkprogrammās:
o Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
o Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html,
o Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11,
o Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv
7. Pārdevējs arī informē lietotājus, ka izmaiņas tīmekļa pārlūka konfigurācijā, kas novērš vai ierobežo sīkdatņu glabāšanu lietotāja gala ierīcē, var ierobežot sniegto pakalpojumu funkcionalitāti. Sīkdatņu dzēšana pakalpojuma sniegšanas laikā var radīt līdzīgas sekas. Tas var izraisīt nespēju pieteikties veikalā vai pārtraukt sesiju pēc pieteikšanās.
I Noslēguma noteikumi

1. Pārdevējs pienācīgi rūpējas, lai nodrošinātu, ka vietnē https://www.pakolorente.com sniegtā informācija ir pareiza. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka, atjauninot vietni https://www.pakolorente.com, pastāv arī kļūdu iespējamība.
2. Jautājumos, uz kuriem neattiecas šie noteikumi, piemēro Civilkodeksa noteikumus un attiecīgos vispārēji piemērojamo likumu noteikumus.
3. Noteikumi ir spēkā no dienas, kad tos publicē tiešsaistes veikala vietnē.
4. Pārdevējs patur tiesības grozīt Noteikumus. Izmaiņas stājas spēkā Pārdevēja norādītajā termiņā, kas nevar būt īsāks par trim dienām no brīža, kad grozītie noteikumi ir darīti pieejami, ar nosacījumu, ka darījumi, kas sākti pirms izmaiņu stāšanās spēkā, tiek veikti, pamatojoties uz esošajiem noteikumiem. Pircējs, pirmo reizi piesakoties klienta kontā, no brīža, kad stājas spēkā noteikumu grozījumi, tiks informēts par šādām izmaiņām un iespēju tās pieņemt. Par izmaiņu pieņemšana tiek uzskatīta attiecīgās vietas atzīmēšana informācijā par izmaiņām noteikumos, pat ja tā tika izdarīta bez pieteikšanās. Atteikums pieņemt izmaiņas ir līdzvērtīgs līguma ar Pārdevēju izbeigšanai.
5. Katrs klients tiks informēts par Noteikumu izmaiņu saturu, ievietojot tiešsaistes veikala galvenajā lapā ziņojumu par izmaiņām Noteikumos.
6. Ja rodas jautājumi un viedokļi par Pārdevēja izmantotajiem risinājumiem, kas norādīti Noteikumu XI un XII punktā, lūdzu, sūtiet tos uz adresi Pako Lorente interneta veikals, Gospodarz 59a, 95-030 Žguva (Rzgów) vai e-pasta adresi: sklep@pakolorente.com vai, izmantojot kontaktinformācijas veidlapu, kas pieejama vietnē https://www.pakolorente.com/contact-pol.html

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai pienācīgi nodrošinātu pakalpojumus, kā arī statistikas un komerciāliem nolūkiem. Vairāk informācijas par mūsu Privātuma politiku.
Close
pixel